Usługi w zakresie trychologii kosmetycznej w gabinecie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

-administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U. „Perfect” Aleksandra Paliszewska ul.Kołłątaja 7 45-064

-Twoje dane osobowe (w tym dane wrażliwe) podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi

-podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usług oferowanych w gabinecie trychologicznym przy ul. 1 Maja 9 w Opolu. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa

-Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz po ich zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

-marketingu własnych produktów lub usług

-dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

-Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, dostawcom dodatkowym badań laboratoryjnych

-masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

-posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

-Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

-Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do wzajemnych kontaktów związanych z działalnością trychologiczną Administratora